หลักสูตรส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (23 พ.ค. 2562)

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนฯ จัดอบรมหลักสูตรส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เพื่อแนะนำการใช้บริการศูนย์สารสนเทศฯ เบื้องต้น และแหล่งสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ของสำนักงาน กสม. และผู้ที่สนใจ รวม 10 คน

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563