กิจกรรมแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Sharing Space) ครั้งที่ 3 (10 ม.ค. 2562)

"การอบรมสร้าง AR Code " เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10  มกราคม 2562 เวลา 15.00 - 16.30 น. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดอบรมการสร้าง AR Code ด้วยโปรแกรม Application QuiverVision  ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 13 คน

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563