กิจกรรมแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Sharing Space) ครั้งที่ 1 (29 พ.ย. 2561)

"การอบรมสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 - 16.30 น. ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดอบรมการสร้างคิวอาร์โค้ด (QR Code) ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลและการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 18 คน

 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC
 • Gallery Library NHRC

กิจกรรมล่าสุด

 • Library NHRC

  19 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  12 มี.ค. 2563


 • Library NHRC

  27 ก.พ. 2563


 • Library NHRC

  20 ก.พ. 2563