เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ สำนักงาน กสม. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2566 วันขึ้นปีใหม่
2 มกราคม 2566 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
6 มีนาคม 2566 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2566 วันจักรี
13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
17 เมษายน 2566 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ (15 เม.ย.)
4 พฤษภาคม 2566 วันฉัตรมงคล
17 พฤษภาคม 2566 วันพืชมงคล
3 มิถุนายน 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี / วันวิสาขบูชา
5 มิถุนายน 2566 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และ วันวิสาขบูชา (3 มิ.ย.)
28 กรกฎาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 สิงหาคม 2566 วันอาสาฬหบูชา
2 สิงหาคม 2566 วันเข้าพรรษา
12 สิงหาคม 2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
14 สิงหาคม 2566 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2566 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2566 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
11 ธันวาคม 2566 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี