เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
10 กุมภาพันธ์ 2563 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
6 เมษายน 2563 วันจักรี
13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล
6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา
11 พฤษภาคม 2563 วันพืชมงคล
3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
7 กรกฎาคม 2563 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
5 พฤศจิกายน 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
7 ธันวาคม 2563 หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2563 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี