เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ สำนักงาน กสม. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่
3 มกราคม 2565 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2565 วันจักรี
13 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา
16 พฤษภาคม 2565 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา
14 กรกฎาคม 2565 วันเข้าพรรษา
15 กรกฎาคม 2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม 2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2565 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2565 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
12 ธันวาคม 2565 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม 2565 วันหยุดกรณีพิเศษ
31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี