เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
12 กุมภาพันธ์ 2564 วันตรุษจีน (วันหยุดกรณีพิเศษ)
26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา
26 มีนาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคเหนือ (วันหยุดกรณีพิเศษ)
6 เมษายน 2564 วันจักรี
12 เมษายน 2564 วันหยุดกรณีพิเศษ
13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์
4 พฤษภาคม 2564 วันฉัตรมงคล
10 พฤษภาคม 2564 วันพืชมงคล / วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา
25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา
26 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
27 กรกฎาคม 2564 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
24 กันยายน 2564 วันมหิดล (วันหยุดกรณีพิเศษ)
6 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคใต้ (วันหยุดกรณีพิเศษ)
13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง (วันหยุดกรณีพิเศษ)
22 ตุลาคม 2564 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.)
23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ
6 ธันวาคม 2564 หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
10 ธันวาคม 2564 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี