เวลาทำการ

เวลาทำการ (Opening Hours)

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดบริการ วันเสาร์ - วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศที่ ก.ส. กำหนด

ปฏิทินวันหยุด

1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2562 วันจักรี
8 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันจักรี
12 เมษายน 2562 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
14 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
16 เมษายน 2562 หยุดชดเชยวันสงกรานต์
6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.
9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล
18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
20 พฤษภาคม 2562 หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
3 มิถุนายน 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2562 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
12 สิงหาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)
13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ตุลาคม 2562 หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ)
10 ธันวาคม 2562 วันสิทธิมนุษยชนสากล และวันรัฐธรรมนูญ
31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี