ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 77 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง UN Women
ผลการค้นหา เลขเรียก
Report on women's rights in Taiwan
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1236.5.T28
R425 2003 
Report Round Table Discussion : rights and obligations under..
    / 2004
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPG516.A67
R859 2004 
Rural women in Sri Lanka's post-conflict rural economy
   Wanasundera, Leelangi / 2006
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.fao.org/3/ag114e/ag..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1240.5.S72
W353 2006 
Sex, race and class, the perspective of winning : a selectio..
   James, Selma / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD6053
J272 2012 
Southeast Asia Regional Judicial Colloquium on Gender Equali..
    / 2014
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2014 In Process 
Summary of proceedings : promoting and protecting the rights..
   Nguyen, Athena / 2016
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [https://www2.unwomen.org/-/med..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ76.3.T5
N576 2016 
The tension between group rights and human rights : amultidi..
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3240
T312 2008 
The atlas of human rights : mapping violations of freedom ar..
   Fagan, Andrew / 2010
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC571
F282 2010 
The burden war : women bear burden of displacement
    / 2010
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
2010 In Process 
The trial of rape : understanding the criminal justice syste..
   Skinnider, Eileen / 2017
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Process 
The trial of rape : understanding the criminal justice syste..
    / 2017
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
In Prpcess 
The UNIFEM initiative say no to violence against women : Tha..
    / 2010
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HV6626.23.T5
U581 2010 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 12/77 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.