ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 13 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง New Arrivals 08-2019
ผลการค้นหา เลขเรียก
Child soldiers : global report 2008
    / 2008
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
UB418.C45
C536 2008 
Defending in numbers : Resistance in the face of repression ..
    / 2019
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
JC571
D313 2019 
The A to Z of human rights and humanitarian organizations
   Gorman, Robert F. / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JC571
G671 2009 
Towards the effective protection of LGBTI persons deprived o..
    / 2018
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมถูกยืมอยู่ (1 ไอเทม)
HQ76.25
T737 2018 
ความรุนแรงในโรงเรียน : กระบวนการนโยบายสาธารณะว่าด้วยการป้องก..
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LB3013.3
ค181 2550 
นิทรรศการภาพถ่าย จับกล้อง ต้องได้ภาพ : ณ หอศิลป์วังหน้า ถนนร..
   ประพาส สาริกานนท์ / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TR267
ป324 2558 
รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2640.A57
ร155 2561 
รายงานฉบับสมบูรณ์ การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนก..
   นพดล กรรณิกา / 2556
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 3 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JC580.T5
ก491 2556 
รายงานประจำปี 2561 สำนักงานสถิติแห่งชาติ
    / 2562
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HA4600.55
ส184 2561 
รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF73.T5
ก169 2561 
รายงานผลการศึกษาวิจัย ฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการป..
   เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ / 2557
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 4 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
KPT683.A9
พ941 2557 
หมายกำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระป..
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586
ห186 2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 [2]   [แสดง 12/13 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.