ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 66 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง New Arrivals 03-2019
ผลการค้นหา เลขเรียก
3 idiots
    / 2009
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt1..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV T413 2009 
Annual report 2017 National Human Rights Commission of the R..
    / 2017
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน),มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JC599.K6
N277 2017 
The boy in the striped pajamas
    / 2008
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.youtube.com/watch?..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV B789 2008 
A comparative study of treatment of prisoners and non-custod..
    / 2017
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV8466
C737 2017 
CSI: Miami
    / 2003
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890M 2003 v.2 
CSI: Miami
    / 2006
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890M 2006 v.4 
CSI: Miami
    / 2004
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890M 2004 v.3 
CSI: NY
    / 2010
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890N 2010 v.7 
CSI: NY
    / 2008
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890N 2008 v.5 
CSI: NY
    / 2011
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890N 2011 v.8 
CSI: NY
    / 2004
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890N 2004 v.1 
CSI: NY
    / 2012
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Movie Trailer [https://www.imdb.com/title/tt0..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
MOV C890N 2012 v.9 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 12/66 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.