ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 4 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง อุดม รัฐอมฤต
ผลการค้นหา เลขเรียก
การอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคล..
   อุดม รัฐอมฤต / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
KPT2460
อ785 2544 
รายงานการวิจัยเรื่อง สภาพบังคับของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
    / 2550
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT2640.A9
ร451 2550 
สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
    / 2552
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 29 ลิงค์)
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
KPT2067
ส36 In Process 
องค์กรอิสระกับการสร้างความสมดุลในระบบการเมือง
   นิยม รัฐอมฤต / 2562
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1743.2
น641 2562 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 4/4 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.