ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 5 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง นภาภรณ์ หะวานนท์
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะโดยวิธีหลบเลี่ยงกฏหมาย
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2540
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD5856.T5
น198 2540 
นิทรรศการการเดินทางของเรือนจำสุขภาวะ : ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมม..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
น594 2561 
ปฏิรูปเรือนจำด้วยการสร้างชุมชนแห่งความห่วงใย
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV8837
น199 2560 
รายงานการวิจัยเรื่อง การตอบโต้ของผู้หญิงเมื่อตั้งครรภ์ไม่พึง..
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2538
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ766.5.T5
น198 2538 
วิถีเรือนจำสุขภาวะ
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
น198 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 5/5 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.