ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 11 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง United Nations Development Fund for Women
ผลการค้นหา เลขเรียก
CEDAW and the human rights based approach to programming
   Waldorf, Lee / 2007
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
K3243.A35
W166 2007 
Do our laws promote gender equality? : a handbook forCEDAW-b..
   Chiongson, Rea Abada / 2010
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
K3243.A4198
C539 2010 In Process 
Foreign employment for women : challenges & opportunities : ..
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HD6182.9
F714 2003 
Gender equality laws : global good practice and a review of ..
    / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Full text [http://www.snap-undp.org/lepkn..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HQ1237.A785
G325 2009 
Human rights protections applicable to women migrant workers..
    / 2003
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HD6300
H918 2003 
Impact of macroeconomic reform on women in Vietnam
   Beresford, Melanie / 1997
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1750.5
B491 1997 
A place for women : promoting women's participation in the 1..
   Miller, Erica / 2001
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Q1236.5.C16
M647 2001 
The UNIFEM initiative say no to violence against women : Tha..
    / 2010
   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
HV6626.23.T5
U581 2010 
Time for action : implementing CEDAW in Southeast Asia
   Pasqual, Leigh / 2009
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HQ1745.8
P284 2009 
ผู้หญิงต้องการอะไรในกระบวนการยุติธรรม : อนุสัญญาว่าด้วยการขจ..
    / 2552
   สื่อมัลติมีเดีย ที่ มุมสื่อมัลติมีเดีย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมทางเพศ
    / 2552
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
KPM516
ศ364 2552 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 11/11 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.