ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 46 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง New Arrivals 01-2019
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานประจำปี 2560 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://kb.hsri.or.th/dspace/ha..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
RA395.T5
ส181 2560 
รายงานประจำปี 2561 กรมทางหลวงชนบท
    / 2561
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมรายงานประจำปี(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน),มุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HE336.R85
ท375 2561 
รายงานสรุปการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่า..
    / 2548
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
JF801
ส722 2548 
เรื่องน่ารู้...เพื่อองค์กรน่าอยู่
    / 2554
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://resource.thaihealth.or...] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549.5.J63
ร852 2554 
ลูกของผู้ต้องขังหญิง : เหยื่อของความยุติธรรม
    / 2561
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HV9481.T5
ล699 2561 
วิถีเรือนจำสุขภาวะ
   นภาภรณ์ หะวานนท์ / 2561
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
น198 2561 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศและการปรับเปลี่ยนกลไกภาค..
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library2.parliament.go...] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H97
ส228 2558 
ส.ค.ส. พระราชทาน
   กฤชกร เพชรนอก / 2559
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
DS586
ก271 2559 
สภาปฏิรูปแห่งชาติ : ข้อเสนอการปฏิรูปเร็ว
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library2.parliament.go...] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H97
ส226 2558 
สาธารณสุขมูลฐาน : พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง
   กฤตยา อาชวนิจกุล / 2561
   วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย ที่ มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
HV8837
ก276 2561 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 10/46 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.