ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 46 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง New Arrivals 01-2019
ผลการค้นหา เลขเรียก
United against racism, racial discrimination, xenophobia and..
    / 2012
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext Electronic resource [http://www.un.org/en/letsfight..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HT1521
U581 2012 
Women & men in Sri Lanka
    / 1995
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HQ1735.8
W872 1995 
การชุมนุมสาธารณะ
   โสพล จริงจิตร / 2555
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
KPT2483.A9
ส976 2555 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : บทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการเลื..
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745.E3
ก522 2556 
การสังเคราะห์ภาพรวมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
    / 2558
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://library2.parliament.go...] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
H97
ส227 2558 
ข้อเสนอแนะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชาย..
    / 2561
   หนังสือทั่วไป,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม.(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-book [http://library.nhrc.or.th/ulib..] (มีอีก 2 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
JC578.T5
ข282 2561 
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณ..
    / 2560
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext เอกสารฉบับเต็ม [http://www.kpi.ac.th/media/pdf..] (มีอีก 1 ลิงค์)
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
JQ1746.Z1
ร451 2560 
คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2556
    / 2556
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT3042.A49
ค382 2556 
คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย : ศึกษาแบบเรียงมาตรา
   สรพลจ์ สุขทรรศนีย์ / 2553
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT998
ส327 2553 
คู่มือการกำหนดสถานะของบุคคลบนพื้นที่สูง
    / 2544
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF801
ค696 2544 v.1 
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอ..
   อุดม สุขทอง / 2557
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JQ1745.A55E9
อ785 2557 
โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยคลิตี้ จังหวัด..
    / 2545
   หนังสือทั่วไป ที่ มุมหนังสือทั่วไป(ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน)

   Fulltext E-connect [http://library.nhrc.or.th/ulib..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
TD194.68.T5
อ941 2545 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 12/46 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.