ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    160302s2558||||th 000 0 tha d
020    ^a9786167996028
050  4 ^aKPT470^bส733 2558
245 00 ^a4 ปี คปก. กับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม และแรงงาน /^cโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ; บรรณาธิการ: สุนี ไชยรส, ชัยสิทธิ์สุขสมบูรณ์
246 30 ^aสี่ปีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม และแรงงาน
260    ^aนนทบุรี :^bสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,^c2558.
300    ^a192 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 2  ^aภาพการดำเนินการของคณะกรรมการฯ --^tด้านสวัสดิการสังคมและแรงงาน --^tบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย --^tบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แนวทางการจัดทำกฎหมายกลางว่าด้วยการจัดสวัสดิการสังคม --^tบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อการจัดสวัสดิการสังคม กรณีเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กถ้วนหน้า.
650  4 ^aการปฏิรูปกฎหมาย^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ^zไทย
650  4 ^aสังคมสงเคราะห์^xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ^zไทย
700 0  ^aสุนี ไชยรส,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
856 40 ^zElectronic resource^uhttp://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1738
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08911.pdf
917    ^aGift :^c150
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT470 ส733 2558  
  Barcode: 30100100094266
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 4 ปี คปก กับยุทธ..
Bib 8911

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.