ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    150616s2552||||th a 000 0 tha d
020    ^a9786169082903 (pbk.)
050  4 ^aKPM516^bศ364 2552
245 14 ^aศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมทางเพศ/^cสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
246 31 ^aCourt and gender justice
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, ^c2552.
300    ^a408 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม.
650  4 ^aสตรี^xสถานภาพทางกฎหมาย
650  4 ^aสิทธิสตรี
650  4 ^aความเสมอภาค
700 0  ^aสุนทรียา เหมือนพะวงศ์,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aสุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aนัยนา สุภาพึ่ง,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aจินตนา ณ ระนอง,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aสำนักงานศาลยุติธรรม.^bสถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
710 1  ^aกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
710 1  ^aUnited Nations Development Fund for Women
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E08596/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F08596.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08596.pdf
917    ^aNHRC :^c250
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.1 
  Barcode: 31100100015765
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.2 
  Barcode: 31100100015772
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.3 
  Barcode: 31100100015789
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.4 
  Barcode: 31100100015796
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.5 
  Barcode: 31100100015802
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศาลยุติธรรมกับคว..
Bib 8596

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.