ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 01174nam 2200277 a 4500
008    140507s2553 th a 001 0 tha
022    ^a1906-1692
050  4 ^aLG395.B34^bจ672 2553
245 00 ^aจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ :^bประวัติศาสตร์ปากท้องของคนธรรมศาสตร์และเรื่องเศรษฐศาสตร์รอบรั้วท่าพระจันทร์/^cคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
260    ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ^c[2553].
300    ^a144 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c29 ซม.
500    ^aจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 14 มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554
505 0  ^aเค้าโครงการเศรษฐกิจในสายธารความคิดเศรษฐศาสตร์/^rสฤณี อาชวานันทกุล --^tเดือน บุนนาค กับเศรษฐศาสตร์/^rสิทธิกร นิพภยะ --^tชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์เป็นคณบดี/^rรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ --^tประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฉบับ "โรงอาหาร"/^rจุฑามาศ ประมูลมาก และนันทิยา สุคนธปฏิภาค --^tคนราด-รี กับชีวียามสงคราม/^rสุมัยวดี เมฆสุต --^tเศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ : การตั้งคำถามกับความสำคัญของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/^rวีระศักดิ์ กีรติวรนันท์ --^tความบังเอิญของวิทยานิพนธ์เรื่องข้าวและดีบุกกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน/^rยุทธนา ศรีงาม --^tว่าด้วยเรื่องเล่าต่อเหตุการณ์การควบคุมตัว "ป๋วย อึ้งภากรณ์" ในบทบาทของ "เข้ม เย็นยิ่ง" ที่บ้านวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท/^rณัฐเมธี สัยเวช --^tรายงานการศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน/^rดาวเรือง แนวทอง --^tกิจกรรมหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552/^rดาวเรือง แนวทอง.
536    ^aอภินันทนาการจาก ศาลปกครอง
610 24 ^aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์^xจดหมายเหตุ^vวารสาร
650  4 ^aจดหมายเหตุ^zไทย^vวารสาร
710 1  ^aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ^bโครงการหอจดหมายเหตุ
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T08106.pdf
917    ^aGift :^c250
955    ^a1 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LG395.B34 จ672 2553  
  Barcode: 30100100047378
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จุลสารหอจดหมายเห..
Bib 8106

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.