ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    140326s2557||||th a 000 0 tha d
020    ^a9786167213163 (pbk.)
050  4 ^aJC578.T5^bก112 2557
100 0  ^aกชามาศ ฐาปนโสภณ
245 10 ^a10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม /^cกชามาศ ฐาปนโสภณ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
246 30 ^aสิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
246 31 ^a10 Notable human rights cases of illegal and unfair treatment
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2557.
300    ^a80 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^aกรณีการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน --^tสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 --^tสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทําลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ --^tสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จําคุกถูกจํากัดสิทธิในการเข้ารับราชการ --^tสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนําตัว ผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน --^tสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ --^tสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว --^tการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสํานักงาน ก.พ. กําหนดปรับปรุงตําแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน --^tสิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคําสาบานตนต่อศาลของแต่ละศาสนา --^tการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^vการศึกษาเฉพาะกรณี
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย^xคดี
650  4 ^aสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
650  4 ^aสิทธิของพลเมือง^zไทย
650  4 ^aละเมิด^zไทย^xคดี
653    ^aสิทธิในการศึกษา
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
710 1  ^aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zE-book^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/ebook/E07992/ebook.html
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F07992.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T07992.pdf
917    ^aNHRC :^c100
955    ^a5 เล่ม
999    ^anopparat
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.1 
  Barcode: 31100100014010
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.2 
  Barcode: 31100100014027
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.3 
  Barcode: 31100100014034
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.4 
  Barcode: 31100100014041
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.5 
  Barcode: 31100100014058
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [กชามาศ ฐาปนโสภณ]

    หัวเรื่อง [สิทธิในกระบวนการยุติธรรม]
    หัวเรื่อง [สิทธิของพลเมือง ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 10 เรื่องเด่น สิ..
Bib 7992

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.