ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120606s2544||||th 000 0 tha d
050  4 ^aJQ1745^bส733 2544
245 00 ^a4 ปี รัฐธรรมนูญ :^bปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง /^cสถาบันพระปกเกล้า
260    ^aนนทบุรี :^bสถาบันพระปกเกล้า, ^c[2544?].
300    ^a52 หน้า ;^c30 ซม.
505 0  ^a4 ปี รัฐธรรมนูญ : ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง/^rเดโช สวนานนท์ --^t4 ปี รัฐธรรมนูญใหม่กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง/^rบุญเลิศ ดชายุทธเดช (ช้างใหญ่) --^tทหารกับการปฏิรูปการเมือง/^rพลเอกปัญญา สิงห์ศักดา --^tประเด็นที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสภา/^rรองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ --^tการเมืองไทย : การเมืองโลก/^rดร.ยุพา อุดมศักดิ์ --^t4 ปี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน/^rวรพจน์ วงศ์สง่า --^tรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษา/^rรองศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ --^tรัฐธรรมนูญกับความหวังเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน/^rสุนี ไชยรส.
650  4 ^aรัฐธรรมนูญ^zไทย
651  4 ^aไทย^xการเมืองและการปกครอง
710 2  ^aสถาบันพระปกเกล้า
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T03515.pdf
917    ^aLIB :^c40
955    ^aT4305, T4306^b2 เล่ม
999    ^acat1
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ส733 2544 c.1 
  Barcode: 30100100074749
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ส733 2544 c.2 
  Barcode: 30100100074756
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 4 ปี รัฐธรรมนูญ ..
Bib 3515

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.