ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500
008    120402s2549||||th a 000 0 tha d
020    ^a9749377443 (pbk.)
050    ^aJC571.2.T5^bย318 2549
245 00 ^a21 นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน :^bสืบสานเจตนารมณ์และจิตใจกล้าหาญ /^cบรรณาธิการ จรัล พากเพียร สุนี ไชยรส และนภัทร รัชตะวรรณ.
246 30 ^aยี่สิบเอ็ดนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 2.
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงาน, ^c2549.
300    ^a211 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม.
505 0  ^aนายทองม้วน คำแจ่ม --^tนายสม หอมพรหมา --^tนายอารี สงเคราะห์ --^tนายจุรินทร์ ราชพล --^tนายสมพร ชนะพล --^tนายนรินทร์ โพธิ์แดง --^tนายพิทักษ์ โตนวุธ --^tนางฉวีวรรณ ปึกสูงเนิน --^tนายสุวัฒน์ วงศ์ปิยะสถิตย์ --^tนายบุญสม นิ่มน้อย --^tนายบุญยงค์ อินต๊ะวงศ์ --^tนายปรีชา ทองแป้น --^tนายบุญฤทธิ์ ชาญณรงค์ --^tนายคำปัน สุกใส --^tนายสำเนา ศรีสงคราม --^tนายชวน ชำนาญกิจ --^tนายสมชาย นีละไพจิตร --^tนายสุพล ศิริจันทร์ --^tนายเจริญ วัดอักษร --^tนางพักตร์วิภา เฉลิมกลิ่น --^tพระสุพจน์ สุวโจ.
650  4 ^aสิทธิมนุษยชน^zไทย
650  4 ^aนักสิทธิมนุษยชน^vชีวประวัติ
653    ^aนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน
700 0  ^aจรัล พากเพียร, ^eบรรณาธิการ
700 0  ^aสุนี ไชยรส, ^eบรรณาธิการ
700 0  ^aนภัทร รัชตะวรรณ, ^eบรรณาธิการ
710 1  ^aสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
856 40 ^zเอกสารฉบับเต็ม^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F00034.pdf
856 40 ^3สารบัญ^uhttp://library.nhrc.or.th/ulib/document/Content/T00035.pdf
917    ^aLIB :^c250 ;^aARC :^c250
955    ^a1 เล่ม ;^aARC^b2 เล่ม
999    ^acat1
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.2.T5 ย318 2549 c.1 
  Barcode: 31100100000709
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.2.T5 ย318 2549 c.2 
  Barcode: 31100100000716
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571.2.T5 ย318 2549 c.3 
  Barcode: 31100100000723
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 21 นักต่อสู้เพื่..
Bib 35

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.