ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส356 2561
 ISBN 9786167213835 (pbk.)
 ผู้แต่ง สฤณี อาชวานันทกุล
 ชื่อเรื่อง คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม/ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สว.มธ.) ; จัดทำโดย พิภพ อุดร, สฤณี อาชวานันทกุล, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Other title: รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human rights due diligence handbook
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human rights due diligence : checklist
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561.
 รูปเล่ม 84, [35] หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการ ; นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการ ; นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย ; คุณวิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย.
 หมายเหตุทั่วไป รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
 หมายเหตุทั่วไป คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมเล่มนี้ภายในมี รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม
 หมายเหตุทั่วไป คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานศึกษาวิจัย เรื่อง การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- Human Rights Due Diligence (HRDD) คืออะไร?
-- ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในธุรกิจการโรงแรม
-- ประโยชน์ทางธุรกิจของ HRDD
-- หลักการของ HRDD
-- ประเด็นด้านสิทธิที่โรงแรมควรใส่ใจ
-- กรอบการทำ HRDD
-- รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม.
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 751,777 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ--การตรวจสอบ
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 หัวเรื่อง โรงแรม--การบริหาร
 หัวเรื่อง การจัดการโรงแรม
 หัวเรื่อง Human rights--Business
 หัวเรื่อง Social responsibility of business
 หัวเรื่อง International business enterprises--Moral and ethical aspects
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม พิภพ อุดร, ประธานโครงการ
 ผู้แต่งร่วม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม วิภาวี ศิลป์พิทักษ์สกุล, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.1 
  Barcode: 31100100022909
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.2 
  Barcode: 31100100022916
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.3 
  Barcode: 31100100022923
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.4 
  Barcode: 31100100022930
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD60 ส356 2561 c.5 
  Barcode: 31100100022947
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สฤณี อาชวานันทกุล]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]
    หัวเรื่อง [การจัดการโรงแรม]
    หัวเรื่อง [Social responsibility of business]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือประเมินผลด..
Bib 9528

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.