ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD60 ส359 2559
 ISBN 9786167213668 (pbk.)
 ผู้แต่ง สฤณี อาชวานันทกุล
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน/ สฤณี อาชวานันทกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย ; สุณีย์ ม่วงเจริญ, ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, ธัญธิดา สาสุนทร, นักวิจัย ; พิภพ อุดร, ประธานโครงการวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2559.
 รูปเล่ม 83 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.พิภพ อุดร, ประธานโครงการวิจัย, นางสาวสฤณี อาชวนันทกุล, หัวหน้าโครงการวิจัย, นางสาวสุณีย์ ม่วงเจริญ, นักวิจัย, นางสาวธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย, นางสาวธัญธิดา สาสุนทร, นักวิจัย
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 793,500 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ธุรกิจ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
 คำศัพท์ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ
 ผู้แต่งร่วม พิภพ อุดร, ประธานโครงการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม สุณีย์ ม่วงเจริญ, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม ธัญธิดา สาสุนทร, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 เชื่อมโยง บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส359 2559 c.1 
  Barcode: 31100100020400
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส359 2559 c.2 
  Barcode: 31100100020417
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส359 2559 c.3 
  Barcode: 31100100020424
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
  จอง
4. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส359 2559 c.4 
  Barcode: 31100100020431
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HD60 ส359 2559 c.5 
  Barcode: 31100100020448
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สฤณี อาชวานันทกุล]

    หัวเรื่อง [ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 9043

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.