ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2000.P9 ร156 2545 v.1
 ISBN 9747216272 (pbk. : v.1)
 ชื่อเรื่อง รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net. เล่ม 1 / บรรณาธิการ, นันทวัฒน์ บรมานันท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง กฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: รวมบทความกฎหมายมหาชนจากเว็บไซต์ www.pub-law.net ปีที่ 1 พ.ศ. 2544
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545.
 รูปเล่ม iv, 500 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการทบทวนรัฐธรรมนูญ/ นันทวัฒน์ บรมานนท์
-- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาลปกครองกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- กระบวนการทางตุลาการในการควบคุมการกระทำของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส/ นันทวัฒน์ บรมานนท์
-- บทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตอำนาจศาลระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครอง/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- หลักแห่งความเสมอภาคตามกฎหมายฝรั่งเศส/ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
-- ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย/ นันทวัฒน์ บรมานนท์
-- ศาลรัฐธรรมนูญในประเทศฝรั่งเศส/ นันทวัฒน์ บรมานนท์
-- การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย กรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ/ มานิตย์ จุมปา
-- ท่านปรีดีกับศาลปกครอง/ โภคิน พลกุล
-- แนวความคิดอำนาจอธิปไตยของฝรั่งเศส/ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
-- การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ/ บรรเจิด สิงคะเนติ -- แนวความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยในประเทศไทย/ เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ -- ประชาชนกับการใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น/ นันทวัฒน์ บรมานนท์.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก นายไพบูลย์ วราหะไพบูลย์ (1 เล่ม)
 หัวเรื่อง กฎหมายมหาชน--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมายมหาชน--ไทย--รวมเรื่อง
 ผู้แต่งร่วม นันทวัฒน์ บรมานันท์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2000.P9 ร156 2545 v.1  
  Barcode: 30100100095584
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รวมบทความกฎหมายม..
Bib 9013

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.