ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC580.T5 ส724 2558 v.1
 ISBN 9786167213415 (pbk. : v.1)
 ชื่อเรื่อง สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550/ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Added title page title: สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Rights and individual liberties and the rights of the child, the case on the strict of the students’ hairstyle affected the human rights and not in compliance with the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
 รูปเล่ม 39 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 ชื่อชุด หนังสือชุดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ; เล่ม 1
 หมายเหตุสารบัญ Contents: เล่ม 1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล และสิทธิเด็ก กรณีเห็นว่าการกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-- เล่ม 2 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516 ลิดรอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
-- เล่ม 3 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทำลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
-- เล่ม 4 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเข้ารับราชการ
-- เล่ม 5 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนำตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
-- เล่ม 6 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีขอให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
-- เล่ม 7 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
-- เล่ม 8 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนดปรับปรุงตำแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน
-- เล่ม 9 สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคำสาบานตนก่อนเบิกความเป็นพยานในศาลของแต่ละศาสนามีความแตกต่างกัน ทำให้กระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
-- เล่ม 10 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.
 บทคัดย่อ Summary: หนังสือชุด "สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม" เป็นหนังสือที่คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมได้คัดเลือกรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน 10 เรื่อง.
 หัวเรื่อง สิทธิส่วนบุคคล
 หัวเรื่อง สิทธิเด็ก
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 หัวเรื่อง ทรงผม
 คำศัพท์ สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
 คำศัพท์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ผู้แต่งร่วม กชามาศ ฐาปนโสภณ, ผู้จัดทำ
 ผู้แต่งร่วม ไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ม, ประธานอนุกรรมการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล Subcommittee on Human Rights, Legal and Unfair Practices
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.1 c.1 
  Barcode: 31100100017806
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.1 c.2 
  Barcode: 31100100017813
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.1 c.3 
  Barcode: 31100100017820
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.1 c.4 
  Barcode: 31100100017837
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC580.T5 ส724 2558 v.1 c.5 
  Barcode: 31100100017844
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิส่วนบุคคล]
    หัวเรื่อง [สิทธิเด็ก]
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550]
    หัวเรื่อง [ทรงผม]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิและเสรีภาพส..
Bib 8797

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.