ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก LG395.B34 จ672 2553
 ISSN 1906-1692
 ชื่อเรื่อง จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ : ประวัติศาสตร์ปากท้องของคนธรรมศาสตร์และเรื่องเศรษฐศาสตร์รอบรั้วท่าพระจันทร์/ คณะกรรมการบริหารและดำเนินงานหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2553].
 รูปเล่ม 144 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป จุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 14 มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554
 หมายเหตุสารบัญ Contents: เค้าโครงการเศรษฐกิจในสายธารความคิดเศรษฐศาสตร์/ สฤณี อาชวานันทกุล
-- เดือน บุนนาค กับเศรษฐศาสตร์/ สิทธิกร นิพภยะ
-- ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์เป็นคณบดี/ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
-- ประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ฉบับ "โรงอาหาร"/ จุฑามาศ ประมูลมาก และนันทิยา สุคนธปฏิภาค
-- คนราด-รี กับชีวียามสงคราม/ สุมัยวดี เมฆสุต
-- เศรษฐศาสตร์กับประวัติศาสตร์ : การตั้งคำถามกับความสำคัญของอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ในประวัติคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ วีระศักดิ์ กีรติวรนันท์
-- ความบังเอิญของวิทยานิพนธ์เรื่องข้าวและดีบุกกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน/ ยุทธนา ศรีงาม
-- ว่าด้วยเรื่องเล่าต่อเหตุการณ์การควบคุมตัว "ป๋วย อึ้งภากรณ์" ในบทบาทของ "เข้ม เย็นยิ่ง" ที่บ้านวังน้ำขาว จังหวัดชัยนาท/ ณัฐเมธี สัยเวช
-- รายงานการศึกษาดูงานหอจดหมายเหตุ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน/ ดาวเรือง แนวทอง
-- กิจกรรมหอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2552/ ดาวเรือง แนวทอง.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก ศาลปกครอง
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--จดหมายเหตุ--วารสาร
 หัวเรื่อง จดหมายเหตุ--ไทย--วารสาร
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
LG395.B34 จ672 2553  
  Barcode: 30100100047378
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: จุลสารหอจดหมายเห..
Bib 8106

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.