ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC578.T5 ก112 2557
 ISBN 9786167213163 (pbk.)
 ผู้แต่ง กชามาศ ฐาปนโสภณ
 ชื่อเรื่อง 10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม / กชามาศ ฐาปนโสภณ ผู้รวบรวมและเรียบเรียง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง สิบเรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง 10 Notable human rights cases of illegal and unfair treatment
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
 รูปเล่ม 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: กรณีการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน
-- สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้ที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2516
-- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากร และทําลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
-- สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีผู้ที่เคยรับโทษให้จําคุกถูกจํากัดสิทธิในการเข้ารับราชการ
-- สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง กรณีการนําตัว ผู้ต้องหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
-- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
-- สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
-- การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีสํานักงาน ก.พ. กําหนดปรับปรุงตําแหน่งของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน
-- สิทธิของบุคคลในครอบครัว กรณีการกล่าวคําสาบานตนต่อศาลของแต่ละศาสนา
-- การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีคนพิการไม่ได้รับสิทธิให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การศึกษาเฉพาะกรณี
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--คดี
 หัวเรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
 หัวเรื่อง สิทธิของพลเมือง--ไทย
 หัวเรื่อง ละเมิด--ไทย--คดี
 คำศัพท์ สิทธิในการศึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.1 
  Barcode: 31100100014010
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.2 
  Barcode: 31100100014027
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.3 
  Barcode: 31100100014034
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.4 
  Barcode: 31100100014041
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC578.T5 ก112 2557 c.5 
  Barcode: 31100100014058
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [กชามาศ ฐาปนโสภณ]

    หัวเรื่อง [สิทธิในกระบวนการยุติธรรม]
    หัวเรื่อง [สิทธิของพลเมือง ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 10 เรื่องเด่น สิ..
Bib 7992

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.