ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก e-Book
 ISBN 9789744665393 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ทุกก้าวย่างอย่างครูกฎหมาย : รวบบทความที่ระลึกในโอกาสอายุครบ 60 ปี รองศาสตราจารย์สมยศ เชื้อไทย / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
 รูปเล่ม 318 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีเกี่ยวกับการฉ้อโกงแรงงานตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน/ วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม
-- ชีวิตและผลงานของ Heinrich Triepel (1868-1946)/ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
-- การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในคดีอาญา : กฎหมายและแนวทางการพัฒนา/ ณรงค์ใจหาญ
-- การปฏิรูประบบงานยุติธรรมทางแพ่ง ในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ/ กิตติศักดิ์ ปรกติ
-- หนังสือตราสาร/ สหธน รัตนไพจิตร
-- การร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย/ สมคิด เลิศไพฑูรย์
-- ข้อความคิดว่าด้วยประโยชน์มหาชน (La notion de l’intérêt général) ในระบบกฎหมายปกครอง/ เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล
-- การปฏิรูประบบการเมืองไทย/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- การจำนำเงินฝากหรือสิทธิที่จะได้รับเงินฝากคืน/ ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
-- ความเป็นมาของการจัดตั้งผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชนในประเทศฝรั่งเศส/ นันทวัฒน์ บรมานันท์
-- การบังคับใช้กฎหมาย ให้เกิดความยุติธรรมในสังคม : ข้อพิจารณาบางประการว่าด้วยกฎหมาย -- การบังคับใช้กฎหมาย ความยุติธรรมกับสังคม/ เจตน์ สถาวรศีลพร -- อาจารย์สมยศกับความเป็นครูผู้ปรารถนาดีกับศิษย์/ ชาติชาย เชษฐสุมน -- อาจารย์สมยศ เชื้อไทยในฐานะครู/ จุมพล แดงสกุล -- อาจารย์สมยศกับความเป็นครู/ พัชยา น้ำเงิน.
 หัวเรื่องชื่อบุคคล สมยศ เชื้อไทย ชีวประวัติ
 หัวเรื่อง กฎหมาย--รวมเรื่อง
 หัวเรื่อง กฎหมาย--ไทย--รวมเรื่อง
 คำศัพท์ e-Book
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
 เชื่อมโยง Electronic resource
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทุกก้าวย่างอย่าง..
Bib 5873

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.