ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K3238 บ153 2555
 ISBN 9789747725742 (pbk.)
 ผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ
 ชื่อเรื่อง รายงานศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) : การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, วรกร โอภาสนันท์ และอารยา สุขสม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
 รูปเล่ม xxx, 288 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
-- องค์กรที่ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของไทยและต่างประเทศ
-- ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายภายในกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
-- อำนาจหน้าที่ของศาลสูงสุดหรือศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
-- อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน
-- บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ--อำนาจและหน้าที่--วิจัย
 หัวเรื่อง การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน--วิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--วิจัย
 หัวเรื่อง กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 ผู้แต่งร่วม วรกร โอภาสนันท์
 ผู้แต่งร่วม อารยา สุขสม
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238 บ153 2555 c.1 
  Barcode: 30100100018026
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238 บ153 2555 c.2 
  Barcode: 30100100018033
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238 บ153 2555 c.3 
  Barcode: 30100100018040
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238 บ153 2555 c.4 
  Barcode: 30100100018019
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K3238 บ153 2555 c.5 
  Barcode: 30100100018002
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บรรเจิด สิงคะเนติ]

    หัวเรื่อง [กฎหมายรัฐธรรมนูญ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานศึกษาฉบับส..
Bib 5804

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.