ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JQ1745 ส733 2544
 ชื่อเรื่อง 4 ปี รัฐธรรมนูญ : ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง / สถาบันพระปกเกล้า
 พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, [2544?].
 รูปเล่ม 52 หน้า ; 30 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: 4 ปี รัฐธรรมนูญ : ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปการเมือง/ เดโช สวนานนท์
-- 4 ปี รัฐธรรมนูญใหม่กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมือง/ บุญเลิศ ดชายุทธเดช (ช้างใหญ่)
-- ทหารกับการปฏิรูปการเมือง/ พลเอกปัญญา สิงห์ศักดา
-- ประเด็นที่ควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐสภา/ รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี รูปสุวรรณ
-- การเมืองไทย : การเมืองโลก/ ดร.ยุพา อุดมศักดิ์
-- 4 ปี รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน/ วรพจน์ วงศ์สง่า
-- รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการศึกษา/ รองศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
-- รัฐธรรมนูญกับความหวังเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน/ สุนี ไชยรส.
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ--ไทย
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ ไทย--การเมืองและการปกครอง
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ส733 2544 c.1 
  Barcode: 30100100074749
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ส733 2544 c.2 
  Barcode: 30100100074756
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 4 ปี รัฐธรรมนูญ ..
Bib 3515

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.