ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K561 ร156 2549
 ชื่อเรื่อง รวมบทความงานวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2549 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รวมบทความงานวิชาการประจำปี พ.ศ. 2549
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2549].
 รูปเล่ม 513 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ การแยกคดีพาณิชย์ออกจากคดีแพ่ง : ศึกษาแนวทางของประเทศไทยเปรียบเทียบกับแนวทางของประเทศฝรั่งเศส/ ไผทชิต เอกจริยกร
-- ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา/ มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
-- สิทธิประโยชน์ในทางภาษีสำหรับสถานศึกษาเอกชน/ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
-- ผลกระทบจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีอวกาศต่อกฎหมายอวกาศในปัจจุบัน/ จตุรนต์ ถิระวัฒน์
-- ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง/ อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป
-- ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าทางพาณิชย์ : ข้อพิจารณาในหลักการและบทบัญญัติของกฎหมาย/ กำชัย จงจักรพันธ์
-- ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์/ ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
-- ภาษีเงินได้จากการซื้อทรัพย์สิน/สุเมธ ศิริคุณโชติ
-- สิทธิในทะเบียนการเกิดของมนุษย์ในประเทศไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน/พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
-- การปฏิรูปการเมือง : ศึกษากรณีของสถาบันการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ/ บรรเจิด สิงคะเนติ
-- การระงับข้อพิพาททางการค้าของไทยใน WTO/ ประสิทธิ์ เอกบุตร -- เขตอำนาจรัฐในการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งเท/ จุมพต สายสุนทร
 หัวเรื่อง กฎหมาย
 หัวเรื่อง กฎหมาย--ไทย
 หัวเรื่อง กฎหมาย--ไทย--รวมเรื่อง
 ผู้แต่งร่วม ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
K561 ร156 2549  
  Barcode: 30100100066454
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [กฎหมาย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รวมบทความงานวิชา..
Bib 2267

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.