ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2460 บ154 2551
 ISBN 9789747473155 (pbk.)
 ผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ
 ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย เรื่อง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว/ บรรเจิด สิงคะเนติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Cover title: รายงานการวิจัยการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
 รูปเล่ม xxxviii, 316 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ข้อความคิดว่าด้วยหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ
-- แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการตรวจสอบคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญ
-- การร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสิทธิของบุคคลในระบบของกฎหมายต่างประเทศ
-- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญ
-- วิเคราะห์ปัญหาการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว.
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--การคุ้มครอง
 หัวเรื่อง สิทธิของพลเมือง--ไทย--วิจัย
 หัวเรื่อง เสรีภาพส่วนบุคคล--ไทย--วิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิส่วนบุคคล--ไทย--วิจัย
 หัวเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญ--ไทย--วิจัย
 คำศัพท์ สิทธิพลเมือง
 คำศัพท์ สิทธิทางศาล
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ154 2551 c.1 
  Barcode: 30100100000984
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ154 2551 c.2 
  Barcode: 30100100000991
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2460 บ154 2551 c.3 
  Barcode: 30100100001004
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บรรเจิด สิงคะเนติ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการวิจัย เ..
Bib 150

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.