ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC571 ค943 2559
 ISBN 9786167885346 (pbk.)
 ผู้แต่ง แคลปแฮม, แอนดรูว์
 ชื่อเรื่อง สิทธิมนุษยชน : ความรู้ฉบับพกพา / Andrew Clapham ; ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล และสุนีย์ สกาวรัตน์, แปล
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Human rights : a very short introduction
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559.
 รูปเล่ม 317 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: พินิจเรื่องสิทธิ
-- ความเป็นมาของการพัฒนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
-- นโยบายต่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสหประชาชาติ
-- การทรมาน
-- การลิดรอนชีวิตและเสรีภาพ
-- การถ่วงดุลสิทธิ-ฟรีสปีชและความเป็นส่วนตัว
-- อาหาร การศึกษา สุขภาพ ที่อยู่อาศัย และงาน
-- การเลือกประติบัติและความเท่าเทียม
-- โทษประหารชีวิต
 บทคัดย่อ Abstract: หนังสือเล่มนี้ แต่งโดย แอนดรูว์ แคลปแฮม ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ได้รวบรวมองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้อย่างกระชับรอบด้าน ชี้ให้เห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในฐานะพลังทางศีลธรรม และเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สร้างสังคมที่ผู้คนมีเสรีภาพในการพัฒนาตนเอง อย่างเสมอภาค หลากหลายประเภท เช่น สิทธิในชีวิตและเสรีภาพ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในอาหาร สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค
 หัวเรื่อง เสรีภาพ
 หัวเรื่อง การเคารพศักดิ์ศรีมนุษย์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 คำศัพท์ New Arrivals 05-2019
 ผู้แต่งร่วม ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม สุนีย์ สกาวรัตน์, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม Clapham, Andrew
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ค943 2559 c.1 
  Barcode: 30100100101810
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 31 มีนาคม 2564
  จอง
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JC571 ค943 2559 c.2 
  Barcode: 30100100110690
มุมหนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 2 เมษายน 2564
  จอง

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]
    หัวเรื่อง [เสรีภาพ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิมนุษยชน คว..
Bib 9795

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.