ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก K247 บ153 2558
 ISBN 9789747725964 (pbk.)
 ผู้แต่ง บรรเจิด สิงคะเนติ
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องหลักความได้สัดส่วน (principle of proportionality) ในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) / โดย บรรเจิด สิงคะเนติ, หัวหน้าคณะผู้วิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง หลักความได้สัดส่วนในการตรวจสอบขอบเขตอำนาจรัฐ ตามมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Principle of proportionality
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558.
 รูปเล่ม (12), 257 หน้า ; 21 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Partial Contents: หลักความได้สัดส่วนของประเทศไทย
-- หลักความได้สัดส่วนของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี
-- หลักความได้สัดส่วนของ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
-- หลักความได้สัดส่วนของ ประเทศญี่ปุ่น
-- หลักความได้สัดส่วนของสาธารณรัฐเกาหลี
-- บทวิเคราะห์ การนำ "หลักความได้สัดส่วน"มาใช้ในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ--ไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
K247 บ153 2558  
  Barcode: 30100100094921
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บรรเจิด สิงคะเนติ]

    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 8974

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.