ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JC575 บ153 2558
 ISBN 9786167213361 (pbk.)
 ผู้แต่ง นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
 ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน / บรรเจิด สังคะเนติ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ; นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หัวหน้าโครงการวิจัย ; เรวดี ขวัญทองยิ้ม, กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร, นักวิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2558.
 รูปเล่ม xiv, 89 หน้า ; 30 ซม.+ 1 ซีดี-รอม.
 หมายเหตุทั่วไป จัดทำโดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย, รศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หัวหน้าโครงการวิจัย, นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม, กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร, นักวิจัย
 หมายเหตุแหล่งที่มา จัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ; จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 500,000 บาท ; ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--วิจัย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ--รายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน--ไทย--การละเมิด
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค
 หัวเรื่อง ผู้ประกอบการ
 หัวเรื่อง สิทธิลูกจ้าง
 คำศัพท์ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
 คำศัพท์ สิทธิแรงงาน
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม บรรเจิด สิงคะเนติ, ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม เรวดี ขวัญทองยิ้ม, นักวิจัย
 ผู้แต่งร่วม กฤษฏิ์ฎีกา ทองเพ็ชร, นักวิจัย
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. สำนักวิจัยและวิชาการ
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2558 c.1 
  Barcode: 31100100016960
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC575 บ153 2558 c.1 
  Barcode: 32100100001101
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2558 c.2 
  Barcode: 31100100016977
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
JC575 บ153 2558 c.2 
  Barcode: 32100100001095
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2558 c.3 
  Barcode: 31100100016984
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
6. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2558 c.4 
  Barcode: 31100100016991
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
7. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
JC575 บ153 2558 c.5 
  Barcode: 31100100017004
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์]

    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]
    หัวเรื่อง [ผู้ประกอบการ]
    หัวเรื่อง [สิทธิลูกจ้าง]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 8749

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.