ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPM516 ศ364 2552
 ISBN 9786169082903 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ศาลยุติธรรมกับความเป็นธรรมทางเพศ/ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Court and gender justice
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์, 2552.
 รูปเล่ม 408 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง สตรี--สถานภาพทางกฎหมาย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค
 ผู้แต่งร่วม สุนทรียา เหมือนพะวงศ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม สุพัตรา ภู่ธนานุสรณ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม นัยนา สุภาพึ่ง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม จินตนา ณ ระนอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานศาลยุติธรรม. สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
 ผู้แต่งนิติบุคคล กองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
 ผู้แต่งนิติบุคคล United Nations Development Fund for Women
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.1 
  Barcode: 31100100015765
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.2 
  Barcode: 31100100015772
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.3 
  Barcode: 31100100015789
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.4 
  Barcode: 31100100015796
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPM516 ศ364 2552 c.5 
  Barcode: 31100100015802
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ศาลยุติธรรมกับคว..
Bib 8596

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.