ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD75.8 ส293 2557
 ผู้แต่งนิติบุคคล สมาคมพัฒนาทวาย
 ชื่อเรื่อง เสียงจากชุมชน : ข้อกังวลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและโครงการที่เกี่ยวข้อง / สมาคมพัฒนาทวาย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Voices from the ground : concerns over the Dawei special economic zone and related projects
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สมาคมพัฒนาทวาย, 2557.
 รูปเล่ม 86 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 บทคัดย่อ Summary: รายงานฉบับนี้นำเสนอการตรวจสอบโครงการเขตเศรษฐกิจ พิเศษทวาย (DaweiSpecialEconomicZone) ทางตอนใต้ของ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งหากเกิดขึ้นจริง โครงการดังกล่าวจะเป็น เขตนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าใจถึงกระบวนการ พัฒนาการของโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และสิทธิของ ชาวบ้าน ว่าได้รับการปกป้องและเคารพโดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมากน้อยเพียงใด.
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 หัวเรื่องชื่อนิติบุคคล Dawei Special Economic Zone
 หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรม
 หัวเรื่อง สิทธิชุมชน
 หัวเรื่อง สิทธิที่อยู่อาศัย
 หัวเรื่อง กรรมสิทธิ์ที่ดิน
 หัวเรื่อง ท่าเรือน้ำลึก
 หัวเรื่อง เขตเศรษฐกิจ--พม่า--ทวาย
 หัวเรื่อง เขตเศรษฐกิจ--ไทย--กาญจนบุรี
 หัวเรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ--ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 หัวเรื่อง การลงทุนของต่างประเทศ
 หัวเรื่อง กลุ่มประเทศอาเซียน
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ ไทย--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--พม่า
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ พม่า--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--ไทย
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ พม่า--ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 คำศัพท์ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
 ผู้แต่งร่วม สมาคมพัฒนาทวาย
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD75.8 ส293 2557 c.1 
  Barcode: 30100100092873
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD75.8 ส293 2557 c.2 
  Barcode: 30100100092880
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นิคมอุตสาหกรรม]
    หัวเรื่อง [สิทธิชุมชน]
    หัวเรื่อง [สิทธิที่อยู่อาศัย]
    หัวเรื่อง [กรรมสิทธิ์ที่ดิน]
    หัวเรื่อง [การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม]
    หัวเรื่อง [การลงทุนของต่างประเทศ]
    หัวเรื่อง [กลุ่มประเทศอาเซียน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เสียงจากชุมชน ข..
Bib 7812

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.