ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HB886 ร451 2547
 ชื่อเรื่อง รายงานสรุปเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจน : ครั้งที่ 1/2547 (ครั้งที่ 7) วันที่ 23 พฤษภาคม 2547 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) / คณะทำงานเครือข่ายยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะความยากจน
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง คดีสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับข้อกังขาว่าด้วย "ความเป็นธรรม" ในสังคมไทย
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คณะทำงานเครือข่ายยุทธศาสตร์ฯ, 2547.
 รูปเล่ม 360 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค--ไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะทำงานเครือข่ายยุทธศาสตร์เพื่อเอาชนะความยากจน
 ชื่อการประชุม การประชุมเวทีนโยบายสาธารณะเพื่อเอาชนะความยากจน (ครั้งที่ 1 : 2547 : กรุงเทพฯ)
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
- ไม่พบข้อมูล -

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานสรุปเวทีนโ..
Bib 5672

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.