ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HD6971.8 บ262 2550
 ISBN 9789748278605 (pbk.)
 ผู้แต่ง บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
 ชื่อเรื่อง สิทธิแรงงานคือสิทธิมนุษยชน / บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ
 พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2550.
 รูปเล่ม 96 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัฒน์พัฒนา
-- กำเนิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
-- โลกาภิวัตน์และสิทธิมนุษยชน
-- สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามเป็นภาคี 5 ฉบับ
-- เครือข่ายการจ้างงานในกระแสโลกาภิวัตน์
-- สิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน-เครือกีดกัน กดดัน หรือเกื้อกูลทางการค้าระหว่างประเทศ
-- บทสำรวจ ความคิดเห็นลูกจ้างและผู้ประกอบการ-เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
-- บทวิพากษ์มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 (TLS.8001-2002)
-- ILO กับประเทศไทย
-- อนุสัญญา 14 ฉบับที่ประเทศไทยให้สัตยาบัน
-- การให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานหลักของอาเซียน 9 ประเทศ -- มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศภาคเอกชน และแนวคิด CSR -- กรณีศึกษา SA 8000 กับมาตรฐานกฎหมายแรงงานไทย -- แนวพิจารณาประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98.
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ความมั่นคงของมนุษย์ vs ความมั่นคงของชาติ ชะตากรรมแรงงานข้ามชาติภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ธรรมรัฐ
-- กรณีศึกษา การลุกขึ้นสู้ของแรงงานทาสข้ามชาติที่แม่สอด จ.ตาก
-- บทวิพากษ์ ประกาศจังหวัด เรื่อง การกำหนดมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว
-- ข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและพันธมิตร
-- ข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-- แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ และมนุษย์นิยมคือทางออก.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก นายประนูญ สุวรรณภักดี (1 เล่ม)
 หัวเรื่อง สิทธิลูกจ้าง--ไทย
 หัวเรื่อง แรงงาน--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 คำศัพท์ สิทธิแรงงาน
 คำศัพท์ สิทธิแรงงานข้ามชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน
 เชื่อมโยง E-book
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.1 
  Barcode: 31100100000624
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.2 
  Barcode: 31100100000631
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.3 
  Barcode: 31100100000648
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
4. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.4 
  Barcode: 31100100000655
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม
5. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HD6971.8 บ262 2550 c.5 
  Barcode: 31100100000662
มุมสิ่งพิมพ์สำนักงาน กสม. บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ]

    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สิทธิแรงงานคือสิ..
Bib 33

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.