ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ1236.5.T5 ส819 2554
 ISBN 9789744967107 (pbk.)
 ผู้แต่ง สุนี ไชยรส
 ชื่อเรื่อง เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาค / สุนี ไชยรส
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง การต่อสู้บนเส้นทางแห่งความเสมอภาค
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมไทย, 2554.
 รูปเล่ม 448 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุทั่วไป ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาสตรีศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย สุนี ไชยรส เรื่อง "การหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน : ศึกษาผ่านประสบการณ์ สุนีย ไชยรส".
 หมายเหตุสารบัญ Contents: ฉัน เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน
-- องค์ความรู้จากประสบการณ์แบบผู้หญิง
-- เฟมินิสต์ บนเส้นทางประชาธิปไตย
-- เฟมินิสต์ ในสถานการณ์เผด็จการ
-- เฟมินิสต์ 14 ตุลา : เรียนรู้ท่ามกลางการต่อสู้
-- กระบวนการหลอมรวมอุดมการณ์เฟมินิสต์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจาก น.ส.นพวรรณ สุขเจริญ (1 เล่ม) ; อภินันทนาการจากนางสุนี ไชยรส (1 เล่ม)
 หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน
 หัวเรื่อง สตรี--ภาวะสังคม--ไทย
 หัวเรื่อง สตรีนิยม
 หัวเรื่อง สตรีกับการเมือง--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1236.5.T5 ส819 2554 c.1 
  Barcode: 30100100002001
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1236.5.T5 ส819 2554 c.2 
  Barcode: 30100100002018
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
3. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1236.5.T5 ส819 2554 c.3 
  Barcode: 30100100088029
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุนี ไชยรส]

    หัวเรื่อง [สิทธิมนุษยชน]
    หัวเรื่อง [สตรีนิยม]
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เฟมินิสต์ ประชาธ..
Bib 241

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.