ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ1240.5.T5 ก522 2553
 ISBN 9789742318017 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายงานการวิจัย / คณะวิจัย จุรี วิจิตรวาทการ ... [และคนอื่น ๆ]
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2553].
 รูปเล่ม xxvi, 312 หน้า ; 30 ซม.
 หัวเรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
 หัวเรื่อง การเลือกปฏิบัติทางเพศ
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค--ไทย
 หัวเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง--แง่สังคม
 หัวเรื่อง สตรี--ภาวะสังคม
 หัวเรื่อง สตรีกับการพัฒนา--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี--ไทย
 ผู้แต่งร่วม จุรี วิจิตรวาทการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ผู้แต่งนิติบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1240.5.T5 ก522 2553 c.1 
  Barcode: 30100100038055
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1240.5.T5 ก522 2553 c.2 
  Barcode: 30100100038062
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเลือกปฏิบัติต่อสตรี]
    หัวเรื่อง [การเลือกปฏิบัติทางเพศ]
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี ไทย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาแนวทางส่..
Bib 1489

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.