ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก KPT2488.A28 ร157 2561
 ชื่อเรื่อง รวมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ / สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2561.
 รูปเล่ม 408 หน้า ; 29 ซม.
 หัวเรื่อง รัฐธรรมนูญ
 หัวเรื่อง การเลือกตั้ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร--การเลือกตั้ง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 หัวเรื่อง พรรคการเมือง--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ--ไทย
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 หัวเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 คำศัพท์ New Arrivals 05-2019
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกฎหมาย
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2488.A28 ร157 2561 c.1 
  Barcode: 30100100110300
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม
2. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
KPT2488.A28 ร157 2561 c.2 
  Barcode: 30100100110317
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ]
    หัวเรื่อง [พรรคการเมือง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ไทย]
    หัวเรื่อง [พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รวมพระราชบัญญัติ..
Bib 10512

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.