ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก JQ1745 ป237 2559
 ISBN 9789744499264 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่ / สถาบันพระปกเกล้า
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง KPI yearbook 2559 : ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
 รูปเล่ม 264 หน้า ; 24 ซม.
 บทคัดย่อ Summary: ปัจจุบันประเทศประชาธิปไตยทั้งซีกโลกตะวันตกและตะวันออกก็กำลังเผชิญสภาวะที่เรียกว่า “การถดถอยของประชาธิปไตย (democracy in retreat)”ดังจะเห็นได้จากภาพที่หลายประเทศซึ่งเคยได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความสำเร็จสูงในเรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยกำลังถูกลดระดับความเชื่อมั่นต่อกลไกหลักภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง หรือแม้ในหลายประเทศที่อยู่ระหว่างกระบวนการก่อร่างสร้างประชาธิปไตยพบว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งกรณีของประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ก็เป็นช่วงที่อยู่ในบรรยากาศของการปฏิรูปการเมืองสังคม และการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนั้นสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาที่มีบทบาท ในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ได้ทำหนังสือ KPI YEARBOOK 2559 “ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่” ขึ้น เพื่อเป็นการรวบรวม สังเคราะห์ ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่างๆ ของ “ประชาธิปไตย” ในบริบทของประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย การส่งเสริม พัฒนา และขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป.
 บทคัดย่อ Abstract: สถาบันพระปกเกล้า ได้รวบรวม สังเคราะห์ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ของ“ประชาธิปไตย” ในช่วงปี 2558 – 2559 โดยผ่านมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ - ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษ 21 : ทางตัน ทางออก และแนวทางแก้ไข - ประชาธิปไตยไทย : บางมุมมองที่ถูกละเลย - ความเหลื่อมล้ำกับความเป็นประชาธิปไตย - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และประชาธิปไตย - ประชาธิปไตยทางตรงกับความสำคัญของชุมชนท้องถิ่น - ระบบราชการกับการเคลื่อนตัวสู่ทศวรรษหน้า - ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ สร้างได้แน่
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจากรตญา กอบศิริกาญจน์
 หัวเรื่อง ประชาธิปไตย
 หัวเรื่องภูมิศาสตร์ ไทย--การเมืองและการปกครอง
 คำศัพท์ New Arrivals 03-2019
 เชื่อมโยง เอกสารฉบับเต็ม
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
JQ1745 ป237 2559  
  Barcode: 30100100109915
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ประชาธิปไตย]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ประชาธิปไตยไทยใน..
Bib 10394

Registered ULIB  Copyright 2020. All Rights Reserved.