ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HV8837 ป492 2561
 ISBN 9786164432390 (pbk.)
 ชื่อเรื่อง ป่วยไข้ในเรือนจำ : ปัญหาสุขภาพและการเข้าถึงบริการ/ กุลภา วจนสาระ, โอปอล์ ประภาวดี, ศิรินธร รัตน์เจริญขจร, จริยาภรณ์ กระบวนแสง, เบญจมาศ รอดภัย, ดวงกมล การไทย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง Getting sick behind bars : health issues and prison health care
 พิมพลักษณ์ นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
 รูปเล่ม 7, 178 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 ชื่อชุด เอกสารทางวิชาการ ; หมายเลข 476
 หมายเหตุสารบัญ Contents: บทนำ
-- ระเบียบวิธีการศึกษาและการดำเนินงาน
-- บริการสุขภาพต้องขัง : สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคของการให้บริการสุขภาพในเรือนจำ
-- ผู้ต้องขัง : สุขภาพ ความป่วยไข้ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ
-- ผู้ป่วยจิตเวชและสาวประเภทสอง: เพราะแตกต่างจึงเปราะบาง
-- สรุปข้อค้นพบในการวิจัยและข้อเสนอแนะ.
 หมายเหตุแหล่งที่มา อภินันทนาการจากนายชาติชาย สุทธิกลม.
 หัวเรื่อง เรือนจำ
 หัวเรื่อง เรือนจำ--การจัดการ
 หัวเรื่อง สุขภาพ
 หัวเรื่อง เรือนจำ--สุขภาพและอนามัย
 หัวเรื่อง นักโทษ--สุขภาพและอนามัย
 หัวเรื่อง การเข้าถึงบริการสุขภาพ
 คำศัพท์ สิทธิผู้ต้องขัง
 คำศัพท์ New Arrivals 01-2019
 คำศัพท์เนื้อหา รายงานการวิจัย
 ผู้แต่งร่วม กุลภา วจนสาระ
 ผู้แต่งร่วม โอปอล์ ประภาวดี
 ผู้แต่งร่วม ศิรินธร รัตน์เจริญขจร
 ผู้แต่งร่วม จริยาภรณ์ กระบวนแสง
 ผู้แต่งร่วม เบญจมาศ รอดภัย
 ผู้แต่งร่วม ดวงกมล การไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 ผู้แต่งนิติบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการและส่งเสริมสุขภาพในเรือนจำ
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8837 ป492 2561 c.1 
  Barcode: 30100100109274
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม
2. วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
HV8837 ป492 2561 c.2 
  Barcode: 30100100109298
มุมวิทยานิพนธ์ & วิจัย บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [เรือนจำ]
    หัวเรื่อง [สุขภาพ]
    หัวเรื่อง [การเข้าถึงบริการสุขภาพ]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ป่วยไข้ในเรือนจำ..
Bib 10354

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.