ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 เลขเรียก HQ1180 ผ932 2561
 ชื่อเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561.
 รูปเล่ม 29 หน้า ; 26 ซม.
 หัวเรื่อง สตรีพิการ--นโยบายของรัฐ
 หัวเรื่อง สตรี--ไทย
 หัวเรื่อง สิทธิสตรี
 หัวเรื่อง บทบาทตามเพศ
 หัวเรื่อง ความเสมอภาค
 หัวเรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
 คำศัพท์ New Arrivals 01-2019
 ผู้แต่งนิติบุคคล สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 สารบัญ สารบัญ
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือทั่วไป
หนังสือทั่วไป
HQ1180 ผ932 2561  
  Barcode: 30100100108987
มุมหนังสือทั่วไป บนชั้น
  ขอยืม

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สตรี ไทย]
    หัวเรื่อง [สิทธิสตรี]
    หัวเรื่อง [บทบาทตามเพศ]
    หัวเรื่อง [ความเสมอภาค]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: แผนยุทธศาสตร์การ..
Bib 10324

Registered ULIB  Copyright 2021. All Rights Reserved.