ฐานข้อมูลศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
http://library.nhrc.or.th
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
วันปิดทำการของห้องสมุด
ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 7 ธันวาคม 2563  หยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร::l::Substitution for His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
2 7 กรกฎาคม 2563  หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา::l::Substitution for Asanha Bucha Day
3 6 กรกฎาคม 2563  วันเข้าพรรษา::l::Buddhist Lent Day
4 5 กรกฎาคม 2563  วันอาสาฬหบูชา::l::Asanha Bucha Day
5 11 พฤษภาคม 2563  วันพืชมงคล::l::Royal Ploughing Ceremony Day
6 6 พฤษภาคม 2563   วันวิสาขบูชา::l::Visakha Bucha Day
7 10 กุมภาพันธ์ 2563  หยุดชดเชยวันมาฆบูชา::l::Substitution for Makha Bucha Day
8 8 กุมภาพันธ์ 2563  วันมาฆบูชา::l::Makha Bucha Day
9 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี::l::New Year's Eve
10 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ::l::Constitution Day
11 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร / วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ::l::His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great’s Birthday
12 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช::l::Chulalongkorn Memorial Day
13 13 ตุลาคม ของทุกปี  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร::l::His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day
14 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)::l::Her Majesty Queen Sirikit, The Queen Mother’s Birthday / National Mother’s Day
15 28 กรกฎาคม ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว::l::His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday
16 3 มิถุนายน ของทุกปี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี::l::Her Majesty Queen Suthida’s Birthday
17 4 พฤษภาคม ของทุกปี  วันฉัตรมงคล::l::Coronation Day
18 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์::l::Songkran Festival Day
19 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์::l::Songkran Festival Day
20 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์::l::Songkran Festival Day
21 6 เมษายน ของทุกปี  วันจักรี::l::Chakri Day
22 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่::l::New Year's Day
กลับ

Registered ULIB  Copyright 2024. All Rights Reserved.