ฐานข้อมูลวารสาร (Serial)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record ปิดหน้าต่าง
 เลขเรียก (หาบนชั้น) Article
 ผู้แต่ง คณาธิป ทองรวีวงศ์
 ชื่อเรื่อง การนำหลักกฎหมายลักษณะละเมิดความเป็นอยู่ส่วนตัว (Privacy tort) กรณีการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ (publicity given to private life) มาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม / คณาธิป ทองรวีวงศ์
 หัวเรื่อง สิทธิส่วนบุคคล
 หัวเรื่อง เครือข่ายสังคม
 หัวเรื่อง เว็บไซต์
 คำสำคัญ::|::Keyword การคุ้มครองสิทธิ
 คำศัพท์เนื้อหา บทความวารสาร (Article)
 ชื่อวารสาร บทบัณฑิตย์ ปีที่ 69, ฉบับที่ 2 (2556), หน้า 90-133
 ดรรชนี เป็นดรรชนีวารสารของ บทบัณฑิตย์ / เนติบัณฑิตยสภา [(JOU 1007 ปีที่ 69 ฉบับที่ 2)]
 
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [คณาธิป ทองรวีวงศ์]

    หัวเรื่อง [สิทธิส่วนบุคคล]
    หัวเรื่อง [เครือข่ายสังคม]
    หัวเรื่อง [เว็บไซต์]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การนำหลักกฎหมายล..
Bib 640

Social Bookmarking
Bookmark to: Mr. Wong Bookmark to: Webnews Bookmark to: Icio Bookmark to: Oneview Bookmark to: Linkarena Bookmark to: Favoriten Bookmark to: Seekxl Bookmark to: Kledy.de Bookmark to: Social Bookmarking Tool Bookmark to: BoniTrust Bookmark to: Power Oldie Bookmark to: Bookmarks.cc Bookmark to: Favit Bookmark to: Bookmarks.at Bookmark to: Newsider Bookmark to: Linksilo Bookmark to: Readster Bookmark to: Folkd Bookmark to: Yigg Bookmark to: Digg Bookmark to: Del.icio.us Bookmark to: Facebook Bookmark to: Reddit Bookmark to: Jumptags Bookmark to: Simpy Bookmark to: StumbleUpon Bookmark to: Slashdot Bookmark to: Propeller Bookmark to: Furl Bookmark to: Yahoo Bookmark to: Spurl Bookmark to: Google Bookmark to: Blinklist Bookmark to: Blogmarks Bookmark to: Diigo Bookmark to: Technorati Bookmark to: Newsvine Bookmark to: Blinkbits Bookmark to: Ma.Gnolia Bookmark to: Smarking Bookmark to: Netvouz
Google Wave : Gadget URL

 Copyright 2022. All Rights Reserved.