เพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน

เพราะเธอคือความหวัง
ขับรัอง, ลูกโซ่-ลูกศร โฮป แฟมิลี่ ; เนื้อร้อง, นิติกุล

กวีสิทธิมนุษยชน
ขับร้อง, หงา คาราวาน ; เนื้อร้อง, นิติกุล

คน
ขับรัอง, โฮป แฟมิลี่ ; เนื้อร้อง, นิติกุล

สุดทางโค้งฟ้า
ขับรัอง, ศุ บุญเลี้ยง ; เนื้อร้อง, นิติกุล

สิทธิมนุษยชน
ขับรัอง-เนื้อร้อง, ชินกร ไกรลาศ

ย่อมมีสิทธิ
ขับรัอง-เนื้อร้อง, ไทเทเนียม

สัตว์สังคม
ขับร้อง วง Kai-jo Brothers ; เนื้อร้อง, โสธีระ ชัยฤทธิไชย.